رضایت سنجی مشتریان

با سلام

مشتری گرامی

با تکمیل این فرم ما را در ارایه خدمات بهتر یاری فرمایید. با سپاس

شرکت بهبود سامانه ویژن

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
لطفا در پایان نظرسنجی، اگر نظری در خصوص ارایه خدمات بهتر و افزایش رضایت دارید ارایه فرمایید را بنویسید. لطفا در پایان نظرسنجی، اگر نظری در خصوص ارایه خدمات بهتر و افزایش رضایت دارید ارایه فرمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. لطفا در پایان نظرسنجی، اگر نظری در خصوص ارایه خدمات بهتر و افزایش رضایت دارید ارایه فرمایید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...